Problemet med skolhaveridebatten

(Sammanslagning av inlägg hämtade från FB)

Skolhaveriet är som jag ser det ett svenskt rakt igenom självskapat kulturellt fenomen. Det är en sorts ”den svenska modellen” modifierad till avsevärd dysfunktion.

Att gå igenom hela skolfrågan är inte görbart i ett inlägg. Gör därför nedslag och utgår från var vi är.Andra har redogjort för den politiska enighet som den svenska skolpolitiken har kännetecknats av under mycket lång tid. Lika så grundskolans ständiga försämring 30 år före den olycksaliga Perssonska skolreformen som det vad jag vet också rådde hyfsat stor enighet om. Man kan nog säga att en delorsak till det här haveriet är orsakat av den svenska konsensusmodellen. Man kan vara helt överens om något som är helt fel.

Nu när haveriet är ett offentligt faktum för alla att beskåda, försöker alla med behov av att överleva politiskt att vinna poäng på att skylla ifrån sig på andra.

Bekymret just i det här skedet av diskussionen är som jag ser det, att syndabocksskapandet och skandaliserandet av politiker, både sins emellan men också riktad uppåt från auktoritativ intellektuell tyckare som själva inte vill kännas vid att de faktiskt har medverkat till att skapa och upprätthålla de kulturella huvudspår och gränser vilka nog i slutändan kommer att visa sig vara ett av fundamenten till haveriet, också blir ett sätt för dessa båda grupper att för väljarna dölja väljarnas skuld och därmed bristande historiska ansvar.

Därmed bringas inte väljarkåren till nödvändig insikt om att demokrati inte bara är att rösta och tycka till i opinionsundersökningar som man slumpvis ställs inför, utan att faktiskt delta i ledandet av sin stat. Haveriet av skolsystemets utbildningsförmåga visar, menar jag, hur det personliga förhållningssättet kan få systemsöndrande konsekvenser om tillräckligt många människor mimetiskt (härmande/efterapande) följer varandra idémässigt och bildar en åsiktsgemenskap vars resultat trots eller p g a enigheten leder till grava dysfunktioner.

När jag började intresserade mig för skolfrågorna för nu rätt många år sedan och då började efterforska olika förhållanden, upptäckte jag att föräldrar ofta, antingen var nöjda med skolan eller stod handfallna. Särskilt nöjdheten, ”tycker att skolan fungerar bra för min son/min dotter”, förbluffades jag av. Kontrasten var, givet den rimliga tolkningen av de data som redan då gav vid handen att en annan verklighet rådde, svår för mig att förstå. Handfallenheten hade jag, och har jag, större förståelse för.

På senare år kom föräldratrycket. ”Mitt barn ska ha högre betyg”, ”elever ska ha rätt att kompletteringstenta för högre betyg” och ”rätten att överklaga sina betyg” etc. Skolorna å sin sida såg sig tvingade till betygsinflation.

Men det finns också ett visat omvänt samband mellan ungdomars datoranvändning hemma och kunskapsinhämtning i skolan. Det privata spelar roll, en sak som bidrar till att göra skolsystemet än mer komplext.

Betyget blev målet men kunskapsinlärning var inte längre medlet.

Väljarkåren fortsatte att överlämna utbildningsfrågorna åt det politiskt system som bara kunde försämra, aldrig förbättra, eftersom en svensk egenkonstruerad, modestyrd, från omvärlden isolerad akademisk ”forskning” egentligen sysslade med skenvetande vilket matades till politiker och beslutsfattare. (Kanske skenkunskapen som påstås ha bedrivs på Säters sjukhus kan tjäna som användbar parallell.)

Flera av de akademiska forskare i pedagogik som faktiskt såg igenom falskspeleriet fann ingen framtid på den plats där de faktiskt skulle kunna ha gjort stor nytta. Vändningen och sanningssägandet på akademisk nivå, kom inte heller inifrån utan från hjärnforskare – en annan akademisk disciplin.

De här nedslagen, och en hel del till, menar jag nog hur ett partiellt men omfattande samhällssystemhaveri nerifrån och upp, ser ut. Vad vi har att göra med är form av svensk samhällsövergripande hybris.

Demokrati är inte någon garanti mot grava samhälleliga dysfunktioner!

Kommentera (Den som deltar här har kommit över sitt behov av personliga påhopp och att göra avhumaniserande deklarationer om människor)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s