Litteratur, texter m m

Här exempel på litteratur och andra texter som har haft betydelse för min förståelse av mänskligheten och dess problem. Syftet med listan är att göra nedslag, inte presentera bredd och djup. Listan kommer att fyllas på men kommer aldrig att göras fullständig.

Uppdaterad 2014-11-06

Indelningen i  kategorier ska ses som luddig eftersom nästan allt nedan spänner över flera kunskapsområden.

Antropologi, samhällsteori, samhällsproblem

 • Sociologi och Epistemologi, Donald Broady.
 • Rene Girard’s Mimetic Theory (Studies in Violence, Mimesis, & Culture), Palaver, Wolfgang
 • Violence and the Sacred, René Girard
 • The Scapegoat, René Girard och Yvonne Freccero
 • Battling to the End: Conversations with Benoit Chantre (Studies in Violence, Mimesis, & Culture), René Girard
 • I See Satan Fall Like Lightning, Rene Girard och James G. Williams
 • The One by Whom Scandal Comes (Studies in Violence, Mimesis, & Culture), René Girard och Malcolm B. DeBevoise
 • Det goda arbete, LO 1989
 • On War, Carl von Clausewitz
 • Islamismens seger : från Libanon till Iran, Magnus Norell
 • Ending Hunger, The Hunger Project
 • Reminiscences of a Stock Operator, Lefèvre
 • EDGE, Torsell & Nilsson
 • The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Samuel P. Huntington
 • The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Nassim Nicholas Taleb
 • The Shadow World: Inside the Global Arms Trade, Andrew Feinstein
 • Orientalism, Edward Said
 • Primer to Postmodernism, Stanley Grenz
 • Soren Kierkegaard, George Connell

Specifikt religion och etik

 • Islam: The Religion and the People, Bernard Lewis, Buntzie Ellis Churchil
 • The Dead Sea Scrolls, Professor Lawrence H. Schiffman
 • The Prophetic Law: Essays in Judaism, Girardianism, Literary Studies, and the Ethical (Studies in Violence, Mimesis, & Culture)
 • Nine Talmudic Readings by Emmanuel Levinas by Annette Aronowicz (Dec 22, 1990)
 • The Head Beneath the Altar: Hindu Mythology and the Critique of Sacrifice (Studies in Violence, Mimesis, & Culture) (2014)
 • Violence and Forgiveness, Jean-Luc Marion (Conference paper COV&R, Freising 2014)

Judar och sin omgivning; fientlighet och förföljelse av judar etc.

 • A Lethal Obsession: Anti-Semitism from Antiquity to the Global Jihad, Robert S. Wistrich
 • En jude är en jude är en jude, Lars M Andersson
 • The Legacy of Islamic Antisemitism: From Sacred Texts to Solemn History, Andrew G. Bostom (Editor), Ibn Warraq (Foreword)
 • Phantom Nation: Inventing the ”Palestinians” as the Obstacle to Peace, Sha’i ben-Tekoa
 • Arab Theologians on Jews and Israel, 4th Edition (Scribd 2011)
 • KAIROS PALESTINA Ett sanningens ögonblick, Ett ord av tro, hopp och kärlek från hjärtat av palestinskt lidande
 • SKMA Nyhetsbrev
 • Återkomsten, Antisemitism i Sverige efter 1945, Henrik Bachner

Spelteori

 • The Predictioneer’s Game: Using the Logic of Brazen Self-Interest to See and Shape the Future, Bruce Bueno De Mesquita
 • The Dictator’s Handbook: Why Bad Behavior is Almost Always Good Politics, Bruce Bueno de Mesquita & Alastair Smith

Psykologi, psykiatri, pedagogik, neurvetenskap, medicin

 • Livet måste ha mening, Viktor Frankl
 • The will of meaning, Viktor Frankl
 • Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, Ludvig Igra
 • Flow: The Psychology of Optimal Experience, Csikszentmihalyi
 • Gestalt Psychology, Arthur Koestler
 • Psykosomatik, Bullington
 • Human Memory, Baddeley
 • Pojken innanför : mor och son om hans autism, Judy Barron och Sean Barron ; översättning: Karin Malmsjö Lindelöf
 • Att vara mamma åt sin mamma, Maj Fant
 • Inlärningsrevolutionen, Dryden & Vos
 • Teknikens värld — flickornas värld, Inga-Britt Skogh
 • Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions, Dan Ariely
 • The Upside of Irrationality: The Unexpected Benefits of Defying Logic at Work and at Home, Dan Ariely
 • Psykologiska grunder, Försvarsmakten
 • MTO – Sambandet mellan Människa, Teknik och Organisation, Rollenhagen
 • The Hormone of Closeness: the role of oxytocin in relationships, Kerstin Uvnäs Moberg (2013)

Systemteori (i bred mening)

Här inkluderar jag också viss samhälls- och organisationsteori

 • General System Theory: Foundations, Development, Applications, Ludwig Von Bertalanffy
 • Spegelns baksida, Konrad Lorenz
 • Janus, Arthur Koestler
 • Texter och fantastiska samtal med Christer Jäderlund, Systematik AB