Hitler, judarna, Holocaust och vad vi kan lära oss

Föredrag av prof. vid Yale, Timothy Snyder om sin kommande bok där han redogör för nazisternas ledare Adolf Hitlers om än felaktiga men sammanhängande världsbild, dess konsekvenser för judarna med en analys av varför judeutrotningen blev så framgångsrik just Polen samt hur just händelserna i Polen lär oss något oerhört viktigt om riskerna för framtida liknande händelser. I föredraget (1 tim 46 min inkl. frågor och svar) går Snyder igenom huvuddragen i den kommande boken liksom resultaten av sin senaste historieforskning.

”Why Did the Holocaust Happen? A History Lesson for the Future”, Timothy Snyder — René Girard Lecture — March 13th, 2013 – YouTube

Kommentarer

När det gäller förklaringen till Shoa/Holocaust i allmänhet och avrättandet av ca. sex miljoner judar, har det länge funnits många beskrivningar och berättelser. Men ända sedan andra världskriget tog slut, då Förintelsens hemskheter uppdagades i hela sin förfärlighet, har det aldrig funnits vetenskapligt hållbara förklaringar till varför det kunde hända. Ända sedan upplysningstiden fanns det sekulära intellektuella som, i arvegods från kyrkliga föreställningar, föreslog att judarna borde utrotas. Varför försökte då människan först att förverkliga målet just i och med nazismen? Hur kunde det gå så snabbt i Österrike? Varför dog ca. 90 % av judarna just i ockuperade Polen och inte på andra ställen? Varför överlevde 50 % av de tyska judarna? Varför var det främst polska judar som flytt undan nazismen från Polen till Frankrike, som av den franska regeringen skickades till förintelselägren? Osv.

Hitler tycks som utgångspunkt för sin världsbild, ha haft ett egenuppfunnet ekologiskt perspektiv. Mänsklighetens överlevnad handlade ytterst om rasers/folks lagbundna våldskamp om land, en kamp förd med syftet att skaffa mat och förnödenheter. Medan Hitler förstod vetenskapen som en funktion som kunde förklara världen, ansåg han inte att den skulle kunna göra landvinningar, t ex när det gällde matproduktion. Att erövra land såg Hitler därför som det ena sättet att långsiktigt säkra det tyska folkets överlevnad.

Ur samma ekologiska perspektiv verkar Hitler också ha betraktat judarna. Judarna förefaller inte, som det ibland påstås, ha setts som undermänniskor. Till undermänniskorna räknades istället andra folk, t ex slaverna. Istället utgjorde judarna en egen unik kategori: ett slags onaturligt fungerande människor. Enligt Hitlers tänkande beter sig inte judarna mänskligt eftersom de, som han ser det, inte på egen hand, för sitt folks överlevnad, varken arbetar eller kämpar med andra folk om land i syfte att skaffa förnödenheter. Istället skapar judarna olika texter, ideologier, t ex kommunism och kapitalism. Med dessa ideologier kan judarna, i Hitlers föreställningsvärd, för egna syften  manipulera och styra andra folks vilja så att de å judarnas vägnar för den väpnade kampen om land samt arbetar (i jordbruk) och i övrigt förser judarna med mat och andra förnödenheter.

Hitler, såg dock potentialen i sin (befängda) modell och ville göra samma sak som han tänkte sig att judarna gör. Genom att få bort judarna, i början till Madagaskar och senare via Förintelsen, skulle han stoppa dem från att kunna behärska andra folk. Väl borta lämnas utrymmet för honom själv och nazismen att, på samma sätt som han trodde att judarna gjorde, manipulera och styra andra folks vilja, men då för tyskarnas syften. Främst var det undermänniskorna, slaverna, som skulle decimeras till lämpliga antal och sedan fungera som slavar åt tyskarna. När det gäller slaveriet, som i en del annat i Hitlers föreställningsvärd, fungerade faktiskt USA, med sina stora landytor och sitt tidigare slaveri, som en förebild.

Varför lyckades då utrotningen så väl just i Polen? Snyder anger framför allt upplösningen av judiska medborgerliga rättigheter tillsammans med en tvåfald upplösning av det polska rättssystemet och dito intelligentian. Den första vågen av upplösning kom genom Sovjets ockupation och andra vågen, när nazisterna tog över makten och raderade kvarvarande samhällsstrukturer inkl. rättssystemen. Just upplösningen av rättssystem och sociala hierarkier med påföljande rättsosäkerhet, medförde enligt Snyder att just den typ av laglöshet skapades där en ”allas rädsla för alla” och ”allas rädsla för att inte överleva” bildades. Nazisterna kunde därefter överraskande framgångsrikt, så även för nazisterna, med enkla skrämseltekniker utnyttja denna ”allas rädsla för alla” och ”allas rädsla för att inte överleva” som ett av verktygen för att genomföra folkmordet.

För egen del under en tid känt mig säker på, är att varken romer, judar, homosexuella, handikappade, utvecklingsstörda, slaver eller några av andra drabbade grupperna är betjänta av att buntas ihop i begrepp såsom ”Förintelsens offer”.  I mitt tycke bekräftar prof. Snyders forskning denna uppfattning. Även i framtiden är det bara möjligt att dra produktiva slutsatser av det förfärliga som hände så länge vi för respektive grupper, fortsätter att särskilja händelsekedjorna och dess orsaker.

Var och en av de förföljda grupperna har  sin unika berättelse, som i slutänden förenas i människans berättelse. Att berättelserna förenas i samma slutliga förklaring, är inget skäl för att inte hålla dem separerade, eftersom varje berättelse ger oss sin unika inblick i det totala pusslet om berättelsen av människan om människan.

Det är också här lärdomen för framtiden ligger. Snyder pekar på en klimatkatastrof  som ett exempelscenario där en samhällsupplösning liknande den i Polen skulle kunna leda till ett massdödande liknande Holocaust. Fynden verkar också överensstämma med annan historisk forskning, t ex René Girards. Paralleller kan likaledes ses i flera idag pågående mycket våldsamma konflikter där det i bakgrunden finns en historia av upplösta samhällsstrukturer inkl. rättssystem.

”Why Did the Holocaust Happen? A History Lesson for the Future”, Timothy Snyder — René Girard Lecture — March 13th, 2013 – YouTube

3 tankar om “Hitler, judarna, Holocaust och vad vi kan lära oss

  1. Ping: Syrien den första klimatkonflikten? | Danny Kohn

  2. Ping: Fukuyama, lag och ordning och liberal demokrati | Danny Kohn

Kommentera (Den som deltar här har kommit över sitt behov av personliga påhopp och att göra avhumaniserande deklarationer om människor)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s