Om mig

Mitt namn är Danny Kohn. Är jude till födsel, själ och hjärta. Förföljd och utvald. Men både förföljelsen och utvaldheten är nog inte vad folk allmänt gör sig föreställningar om.

Människans sätt att styra sig själv och sin omgivning på olika sätt liksom mellanmänskliga konflikter och hur de urartar till samhälleliga katastrofer är viktigt att förstå. Ett delintresse är uppkomst och förebyggande av större haverier, både tekniska haverier såsom större olyckor liksom politiska och sociala haverier på lokal, nationell, regional och fullskaligt internationell nivå.

Att gång på gång tänka igenom och vid behov ifrågasätta vedertagna sanningar är viktigt. För att finna vad jag söker har jag ibland gått utanför kunskapsdomäner som andra tycks ha funnit vara tillräckliga. Däremot har jag så här långt satt en gräns vid det ockulta, det mystiska och det andliga. Att upptäcka skenvetskap, särskilt när den kläs i vetenskaplighetens rättfärdigande dräkt anser jag vara är en ständig utmaning för människan.

Är svårt sjuk vilket kommer att påverka ambitionsnivån. Vad jag vill åstadkomma och vad jag i slutändan kommer att klara av, är två olika saker. Bloggen är min fortsättning på min början. Människans uppgift ska ju vara att börja. 

Bloggens syfte

Mitt och bloggens syfte är att medverka till att finna metoder där vi som mänsklighet bättre ska kunna förstå oss själva också som förföljare. Det skulle kunna vara första steget till att börja komma åt många av de samhällsproblem vi ser världen över. Det skulle också kunna vara ett sätt att skydda oss från fler och potentiellt ännu större, av människor skapade humana katastrofer, än de vi har sett hittills.

För att åstadkomma mitt syfte kommer de här texterna att  utvecklas i samtal med andra, inte minst er läsare. Det här är inte tänkt att vara ett enmansprojekt och med tiden hoppas jag att finna medförfattare och andra samarbeten. Kan inte WordPress så bra men jag hoppas att diskussionerna här och på andra ställen ska kunna leda till texterna här kommer att kunna uppdateras så att de i slutänden blir allt bättre begripliga och att deras relevans löpande ökar. Även kommentarer som jag inte inarbetar i texten är givetvis värdefulla som en del av samtalet. I slutänden kanske resultatet kan användas som delar i någon bok, i föredrag, i teaterföreställningar, i skolutbildning etc.

Tänker mig att bloggen i första hand ska behandla förföljelser. Den kommer också att behandla grundläggande mänskliga egenskaper, kulturella, religiösa, sekulära, organisatoriska och tekniska idésystem, styrformer och deras för- och nackdelar, framgångar och misslyckanden, hur vi genom dem formar oss till samhällen/grupper samt de problem dessa fenomen kan medföra. Särskilt i ljuset av människan som förföljare.

Som jude är jag berörd av det som i folkmun, enligt mig felaktigt, kallas Mellanösternkonflikten. Detta liksom det allmänna förhållandet mellan judar och sin omgivning är för mig ett centralt tema i mina studier av förföljelser i allmänhet. Synen på och omvärldens behandling av oss judar vid olika tider, på olika håll även idag, ger menar jag oss en hel del kunskap om hur människan fungerar som förföljare.

Vidare tycks vi leva med stora feluppfattningar om orsakerna till det s k andra världskriget i allmänhet och orsakerna till Holocaust (Förintelsen) i synnerhet. Det är mycket oroande att vi som mänsklighet ännu inte har förstått det underliggande budskapet som denna mellanmänskliga katastrof försöker att förmedla. Den kunskapen behövs dock för att vi ska kunna skydda oss från nya katastrofer.

Texterna här kommer delvis att vara modifierade avidentifierade inlägg som jag skrivit i andra forum som jag deltar i, t ex Facebook-grupper. Känner någon sig utpekad ber jag om ursäkt i förväg och kommer, att om jag uppmärksammas på saken, så gott det går att åtgärda saken.

Önskar en diskussion men vill att den ska föras på en nivå som gemensamt leder oss framåt. Värnar tankeutbyte via lågmälda samtal. Den som deltar här har kommit över sitt behov av personliga påhopp och att göra avhumaniserande deklarationer om människor.

Om mig

Är bara beredd att tro på en högre makt om jag kan finna rationella skäl. Kanske jag har hittat dem, är i alla fall närmare än någonsin tidigare, men den frågan är jag inte klar med. I vilket fall är det vetenskapliga förhållningssättet min grund.

Har hållit på med nedanstående intressen mer fokuserat i över 20 år men en del intressen kommer från längre tillbaka i tiden. Har i olika upplösning, oftast som lekman, gjort nedslag i följande ämnen.

 • utveckling av styrda system (generella systemteorin),
 • programmering av datorer,
 • psykologi, psykiatri och neurologi,
 • kommunikationsteori, språkteori (begreppshantering och begreppsutveckling), gestaltpsykologi
 • hermeneutik (texttolkning),
 • samhällelig krishantering,
 • kontrollrumsproblematik (inkl MTO och operatörsgenomskinlighet i tekniska system),
 • förföljelser t ex antisemitism och häxfenomenet,
 • religiösa budskap, religioner och religiös tro samt dess konsekvenser,
 • nybruten mark inom ekonomisk teori såsom beteendeekonomi och ”socionomics”,
 • tekniska och samhälleliga styrsystem inklusive kulturella, religiösa, politiska och juridiska styrsystem, samt
 • maktrelaterad spelteori.

Uppenbarligen är mycket av detta ytliga kunskaper men tillsammans ger de en helhet som jag har som grund.

2 tankar om “Om mig

 1. Intressant och ambitiöst. Men hur mycket av ditt material relaterar till dej själv och dina egna upplevelser? Eftersom jag är etnolog (beteendevetare) har jag använt ”deltagande observation” här i Siljansbygden. Då undersöker man den sociala omgivning man själv bor i. Har varit mycket givande. Jag har ju erfarenhet av mobbning från första klass.
  Mitt intryck blir onekligen att det är mycket abstrakta synvinklar du använder. För att du är man och mer instrumentell än kvinnor?
  Det här är inget du behöver gå i polemik om. Det är mera som lite eftertanke, att man inte får bli för abstrakt i sociala sammanhang.

  • Maria.
   Har funderat över hur mycket av det personliga och privata jag ska lägga ut här och har beslutat att begränsa mig. Det finns också en viss risk för missbruk när privata och personliga uppgifter ges ut på Internet.

   I vilket fall har jag inte kommit att intressera mig för dessa frågor av en ren tillfällighet. Sedan tar ju sig livet lite olika vägar. Som det blev började jag min utbildning och yrkesbana som tekniker. Mina funderingar om min och andras livsväg kunde under lång tid inte bevaras av mina då tillägnade kunskaper och erfarenheter. ”Deltagande observation” utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv visste jag helt enkelt ingenting om.

   Först på senare år har jag haft möjlighet att lägga yrkesarbetet åt sidan och i olika former ägna mig åt mitt uppdämda behov av kunskap: om mig själv, om min närmare omgivning och om världen i stort.

   Det är mitt syfte att söka gå bortom det privata och personliga till det mer generella dvs. det mer teoretiska. I botten finns dock givetvis ständigt jag själv.

Kommentera (Den som deltar här har kommit över sitt behov av personliga påhopp och att göra avhumaniserande deklarationer om människor)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s