Att filma olyckor istället för att hjälpa offer, en upplevelsefråga?

Betänkt följande scenario hämtad från en ledarkröninka av Susanne Birgersson i GP den 21/8 2015, Någon drunknar och du filmar.

… en 15-årig pojke var nära att drunkna. Folk på platsen struntade i räddningspersonalens anmodan om hjälp, även de upptagna av att filma kalabaliken med sina mobiltelefoner.

Artikeln innehåller fler exempel med liknande skeende. Vad kan vara orsaken till mänskornas beteende?  Läs mer

TV4 tar bort avsnitt, exempel på moralstyrning

Länk: TV4 tar bort Israel-avsnitt

I min förra bloggartikel, Yttrandefrihet, respekt och moral – en enkel pendelrörelsemodell, beskrev jag hur yttrandefrihet, syftande till individualisering och därmed separation, liksom moral, syftande till sammanhållning genom begränsning, båda i slutänden leder till våldsspiraler. För att förhindra varandra att spåra ur pågår en ständig pendelrörelse som bildar en åsiktskorridor. I den artikeln presenterade jag dock inga exempel – de är ju så många. Men igår träffade jag på följande, som också råkar beröra massförtal av judar. Läs mer

Yttrandefrihet, respekt och moral – en enkel pendelrörelsemodell

150222 20:56: Sista stycket förtydligat

En del av mitt arbete med mellanmänsliga konflikter handlar om att förstå åsiktsbildning och hur vi umgås med det reella, det rationella och det transcendenta. I denna artikel tänkte jag kort ta upp långvariga infekterade debatter i vars centrum ligger frågan om yttrandefrihet och moral. Debatten rör frågor såsom etnicitet, identitet, invandring, religion, extremism, solidaritet m fl, men jag tänkte lämna det aktuella för det principiella och använda ett girardianskt inifrån- och utifrånperspektiv.

  1. Ann-Charlotte Matteus: ”Det är jag som är åsiktskorridoren” och
  2. Anne Heberlein: ”Hantera yttrandefriheten bättre”
  3. Lars Vilks: ”Heberlein tummar förrädiskt på yttrandefriheten”

Läs mer

Fukuyama, lag och ordning och liberal demokrati

Det finns ingen genväg till demokrati skriver, enligt SvDs understreckare från den 12/11-2014, Francis Fukuyama i sin nya bok där han reviderar sin tidigare, i dagens ljus, något misslyckade framtidsförutsägelse om ”att ingen politisk ideologi eller styresmodell hade en chans att konkurrera med den liberala demokratin och att därför mänsklighetens samhälleliga utveckling (”historien”) hade nått ett slags ändpunkt”. Minns jag rätt ansåg han att just Sveriges utveckling skulle ha nått mänsklighetens fulländning.

Flera demokratiindex visar att den liberala demokratin inte har fortsatt sin utbredning. Frågan som ställs här är hur man ska se på detta faktum.

Läs mer

Arabisk/islamisk kultur. I elden, ur askan, vad kommer?

Anmälan av artikeln ”The Barbarians Within Our Gates. Arab civilization has collapsed. It won’t recover in my lifetime.”
Av HISHAM MELHEM
September 18, 2014

Varför är vi människor den mest konfliktbenägna och destruktionsbenägna arten på planeten jorden? Den girardianska antropologiska teoribildning som är är den som jag finner mest trovärdig, sannolikgör att religioners och kulturers enda syfte är att stävja mellanmänskliga konflikter så att de inte förstoras till samhällsförstörande våldsspiraler. Historiskt finns det mängder av exempel på hur kulturer går under, upplöses och spårlöst försvinner när de efter initialt stora framgångar med tiden degenererar i sin huvuduppgift.

Ett fenomen som i detta sammanhang har stuckit ut, i alla fall det senate dryga halvseklet, är de, på grund av kulturellt svårkontrollerade rivaliteter, uppkomna våldsspiraler som på ett eller annat sätt kan kopplas till arabisk/islam som kultur.

Läs mer

”är judar”

[Ändrat rubriken]
[Lagt till Anne Bayefskys tal vid FN, Sept. 8, 2014]

Den akademiska och också allmänt accepterade definition av judefientlighet och antisemitism är fientlighet mot judar därför att de är judar. Artikeln granskar det besvärligaste ledet i den här definitionen, det led som ständigt tycks vara svårt att förstå men som frågan ändå i alla tider tycks kretsa kring: är judar.

Är det t ex sannolikt att vi bara kan byta ut är judar till någonting vad som helst t.ex. är skräddare och får samma effekt? Om inte, vad är det som gör denna anklagelse unik? Varifrån kommer den alls och vad ska vi dra för slutsatser av den?

Läs mer

Teorin om mimetiska begär

(version 29 april 2014)

[ 140429 Har under Mediering, lagt till ett stycke om begärets otillfredsställbarhet]

Redogörelsen nedan eftersträvar att fritt men ändå troget redogöra för den del av den franske antropologen och litteraturvetaren prof. René Girards arbete som han har kallat Generisk antropologi och i vilken det som en central del ingår teorin om Mimetiska begär. Medan teorin om mimetiska begär syftar till att förklara upphov till mellanmänskliga, inte sällan våldsspiraliserande konflikter, syftar den generiska antropologin till att förklara uppkomst och egenskaper av mänskliga religioner och kulturer. Läs mer

Hitler, judarna, Holocaust och vad vi kan lära oss

Föredrag av prof. vid Yale, Timothy Snyder om sin kommande bok där han redogör för nazisternas ledare Adolf Hitlers om än felaktiga men sammanhängande världsbild, dess konsekvenser för judarna med en analys av varför judeutrotningen blev så framgångsrik just Polen samt hur just händelserna i Polen lär oss något oerhört viktigt om riskerna för framtida liknande händelser. I föredraget (1 tim 46 min inkl. frågor och svar) går Snyder igenom huvuddragen i den kommande boken liksom resultaten av sin senaste historieforskning.

Läs mer

Skandalen, dess mekanismer och dess destruktiva konsekvenser

[Uppdatering 140119: Tillägg om skandalers smittsamma karaktär och hur den utnyttjas]

Vår historia” är berättelsen om människans otillfredsställbara habegär och som konsekvens berättelsen om de ständigt återkommande konflikterna. Inte sällan för konflikterna med sig monstruös utövning av våld. Men Vår historia  är också berättelsen om hur vi som mänsklighet tappert har försökt att uppfinna olika metoder för att förhindra oss från att skapa dessa återkommande, ibland till och med civilisationsutraderande, våldsspiraler.  Att vi inte ännu har lyckats, i alla fall inte under de ca 6 000 åren av dominerande patriarkat, är ett faktum som är svårt att stå ut med. Vår historia bär, ibland något beslöjat, berättelsen om vad som hände. Men berättelsen går sällan så djupt att den försöker att förklara varför det som hände alls kunde hända. 

I den här artikeln tänkte jag ta upp ta en av mänsklighetens allra farligaste språkliga uppfinningar, så vanlig i vårt ”civiliserade” samhälle att vi knappt lägger märke till att den finns där: SKANDALEN. Våra massmedier skapar nya skandaler och underhåller gamla så att de inte glöms bort. Skandaler är så lönsamma att till och med bantningsmetoder finns med på listan över regelbundet återkommande ämnen. Även det politiska spelet drivs till stor del genom att ett parti försöker att skandalisera ett annat.

Läs mer