Teorin om mimetiska begär

(version 29 april 2014)

[ 140429 Har under Mediering, lagt till ett stycke om begärets otillfredsställbarhet]

Redogörelsen nedan eftersträvar att fritt men ändå troget redogöra för den del av den franske antropologen och litteraturvetaren prof. René Girards arbete som han har kallat Generisk antropologi och i vilken det som en central del ingår teorin om Mimetiska begär. Medan teorin om mimetiska begär syftar till att förklara upphov till mellanmänskliga, inte sällan våldsspiraliserande konflikter, syftar den generiska antropologin till att förklara uppkomst och egenskaper av mänskliga religioner och kulturer. Läs mer

Skandalen, dess mekanismer och dess destruktiva konsekvenser

[Uppdatering 140119: Tillägg om skandalers smittsamma karaktär och hur den utnyttjas]

Vår historia” är berättelsen om människans otillfredsställbara habegär och som konsekvens berättelsen om de ständigt återkommande konflikterna. Inte sällan för konflikterna med sig monstruös utövning av våld. Men Vår historia  är också berättelsen om hur vi som mänsklighet tappert har försökt att uppfinna olika metoder för att förhindra oss från att skapa dessa återkommande, ibland till och med civilisationsutraderande, våldsspiraler.  Att vi inte ännu har lyckats, i alla fall inte under de ca 6 000 åren av dominerande patriarkat, är ett faktum som är svårt att stå ut med. Vår historia bär, ibland något beslöjat, berättelsen om vad som hände. Men berättelsen går sällan så djupt att den försöker att förklara varför det som hände alls kunde hända. 

I den här artikeln tänkte jag ta upp ta en av mänsklighetens allra farligaste språkliga uppfinningar, så vanlig i vårt ”civiliserade” samhälle att vi knappt lägger märke till att den finns där: SKANDALEN. Våra massmedier skapar nya skandaler och underhåller gamla så att de inte glöms bort. Skandaler är så lönsamma att till och med bantningsmetoder finns med på listan över regelbundet återkommande ämnen. Även det politiska spelet drivs till stor del genom att ett parti försöker att skandalisera ett annat.

Läs mer

Dags att byta ut islamofobi, antisemitism och homofobi!

Föreslår i denna artikel att de tre vanliga begreppen islamofobi, antisemitism och homofobi byts ut till muslimfientlighet, judefientlighet och homofientlighet.

Att behålla benämningar på begrepp bara för att de är allmänt accepterade är ett väldigt dåligt skäl om termerna i sig skapar språklig förvirring. Termbyte är inte heller särskilt ovanligt när man upptäcker en använd terms bristande förmåga att sammanfattande beskriva termens innebörd. Ta t ex rullstolsbunden som byttes ut mot det mer adekvata rullstolsburen.

Läs mer