Om andra världskrigets moralhaveri hos Röda Korset och om framtiden

Har funderat en hel del över de frågor som lämnades obesvarade i Ingrid Lomfors​ utmärkta artikel Vita bussarnas svarta historia. En möjlig delförklaring kan i alla fall vara att det Svenska Röda Korset fann stöd för sitt agerande i en internationell Röda Kors-miljö. Den visserligen fristående men ändå anknutna Internationella rödakorskommittén ICRC styrdes av samma sorts havererade (dock inte borttappade) moralisk kompass.

I artikeln Red Cross ‘Lost its Moral Compass’ During the Holocaust, står det bland annat följande. Läs mer