”är judar”

[Ändrat rubriken]
[Lagt till Anne Bayefskys tal vid FN, Sept. 8, 2014]

Den akademiska och också allmänt accepterade definition av judefientlighet och antisemitism är fientlighet mot judar därför att de är judar. Artikeln granskar det besvärligaste ledet i den här definitionen, det led som ständigt tycks vara svårt att förstå men som frågan ändå i alla tider tycks kretsa kring: är judar.

Är det t ex sannolikt att vi bara kan byta ut är judar till någonting vad som helst t.ex. är skräddare och får samma effekt? Om inte, vad är det som gör denna anklagelse unik? Varifrån kommer den alls och vad ska vi dra för slutsatser av den?

Läs mer

Hitler, judarna, Holocaust och vad vi kan lära oss

Föredrag av prof. vid Yale, Timothy Snyder om sin kommande bok där han redogör för nazisternas ledare Adolf Hitlers om än felaktiga men sammanhängande världsbild, dess konsekvenser för judarna med en analys av varför judeutrotningen blev så framgångsrik just Polen samt hur just händelserna i Polen lär oss något oerhört viktigt om riskerna för framtida liknande händelser. I föredraget (1 tim 46 min inkl. frågor och svar) går Snyder igenom huvuddragen i den kommande boken liksom resultaten av sin senaste historieforskning.

Läs mer

Kristallnatten för alla utom för judar

Allt mer döljer vi vad som hände under andra världskriget. Att med nya versioner av gamla berättelser ersätta gamla mer otrevliga och på så sätt dölja den ursprungliga förföljelsen, är en aktivitet har med modern texttolkning visats att mänskligheten har sysslat med sedan dokumenterbar tid (många tusen år). Läs mer