Om andra världskrigets moralhaveri hos Röda Korset och om framtiden

Har funderat en hel del över de frågor som lämnades obesvarade i Ingrid Lomfors​ utmärkta artikel Vita bussarnas svarta historia. En möjlig delförklaring kan i alla fall vara att det Svenska Röda Korset fann stöd för sitt agerande i en internationell Röda Kors-miljö. Den visserligen fristående men ändå anknutna Internationella rödakorskommittén ICRC styrdes av samma sorts havererade (dock inte borttappade) moralisk kompass.

I artikeln Red Cross ‘Lost its Moral Compass’ During the Holocaust, står det bland annat följande. Läs mer

Vad vill Artipelags Earth Matter-kuratorer ha sagt?

Artipelag​ är en privat konsthall i Gustavsberg utanför Stockholm som jag gillar skarpt. Konsthallen ligger naturskönt som få andra och ledningen har resurser att ta fram ständig intressanta utställningar. Dessutom är maten av hög klass, byggnaden vackert utformad och naturen både innanför och utanför, vilket inte gör saken sämre.

Den utställning som pågår nu heter Earth Matters – When natural and creative forces meet. Namnet är rättvisande utom på en uppseendeväckande punkt. I utställningen finns ett föremål som avviker från alla andra föremål: en docka föreställande en människa klädd i nätkjol av hönsnät med olika föremål påsatta. Logotyper av Goole och Facebook finns påsatta. Så också den israeliska flaggan.  Läs mer

Svar till Peter Weideruds artikel Farligt att ”religiofirera” konflikter

Svar till Tro och Solidaritets, Peter Weiderud, artikel Farligt att ”religiofiera” konflikter.

Tro och Solidaritets decennier av missionerade har förgiftat mängder av i Sverige boendes syn på judar i Sverige, i Europa, i USA och i Israel. Inspirerat av Sovjetunionen i början på 1960-talet startade på vänsterkanten i svensk politik ett historieberättande om palestinier som förföljda som nu har spritt sig över snart sagt hela det svenska politiska spektrat. Men det värsta är att just Tro och Solidaritet också indirekt legitimerar muslimskt judehat på svensk mark. Därmed har man frångått de etiska spelreglerna flera gånger om.

Att samla majoriteter kring sin tro är inte det samma som att handla etiskt. Läs mer

Wallströms inställda Arabförbundstal, några nedslag

150312, Har gjort några förtydliganden.

Låt mig börja med att säga att jag finner den saudiska positionen när det gäller kvinnors och andra minoritetsgruppers samhällsställning fullständigt oförenlig med både min egen och med judisk etisk uppfattning. Etik-ämnet kräver dock en ordentlig fördjupning som jag avser att återkomma till vid ett annat tillfälle.

Låt oss kort börja med det som står i SvD artikel 10/3-2015 och för att därefter gå över till att analysera utrikesministerns icke hållna tal.

Läs mer

TV4 tar bort avsnitt, exempel på moralstyrning

Länk: TV4 tar bort Israel-avsnitt

I min förra bloggartikel, Yttrandefrihet, respekt och moral – en enkel pendelrörelsemodell, beskrev jag hur yttrandefrihet, syftande till individualisering och därmed separation, liksom moral, syftande till sammanhållning genom begränsning, båda i slutänden leder till våldsspiraler. För att förhindra varandra att spåra ur pågår en ständig pendelrörelse som bildar en åsiktskorridor. I den artikeln presenterade jag dock inga exempel – de är ju så många. Men igår träffade jag på följande, som också råkar beröra massförtal av judar. Läs mer

Sverigedemokraterna, judarna och Israel

Att Sverigedemokraterna skulle vara ett fascistiskt parti motsägs att det mesta av seriös forskning (se t ex Forskarna är eniga – SD är inte fascister, FoF 9/12 2014). Varför är denna fråga då viktig? Jo, om vi bara ökar volymen men inte kvalitén i våra analyser riskerar vi att tänka i fel banor vilket kan leda till att vi drar fel slutsatser och i nästa led att vi handlar fel.

Björn Söders uttalande om judar och identitet är dock ändå djupt problematiska. Inte främst för att de kan kopplas till just fascism utan istället för det han skriver i sin helt egna förklaring vilket bottnar i Sverigedemokraterna människosyn. Med anledning av debatten i olika medier kring judar och samer tror jag att följande aspekter är värda att beaktas. Läs mer

Serious games applicerat i fostran till motstånd

Min man har en fil. kand. i spelutveckling. Vi diskuterar då och då ett område inom spelutveckling som kallas serious games och hur denna typ av speltekniker skulle kunna hjälpa unga att överbrygga det motstånd som ibland bjuder den unge när det gäller kunskapsinlärning. Spelutvecklingen har dock inte kommit så långt och de psykologiska mekanismerna som lockar till nöjesspelande, tycks inte enkelt kunna överföras till pluggande. Ämnet är också föremål för forskning.

I nedanstående exempel ser vi en variant av serious games, ett fostrande strategisk spel. Det syftar både till att fostra ungdomar till ett önskat begär (eng. desire) och till att ge ungdomar den påstådda vinnande strategin för att å spelutvecklarens vägnar tillfredsställa detta begär. Ämnet är motstånd för senare befrielse.

Läs mer

Hur antisemitism skylls på judars oförrätter, ett upplysningsantisemitiskt perspektiv

Uppdaterat 141225: Om Jesus som påstått boende i Palestina.


Den 9/10-2014 sände SvT Debatt med bl a Mona Sahlin (S), regeringens nationella samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, Lars Adaktusson (KD-EU), Ilya Meyer om erkännandet av en Palestinsk stat. I ordväxlingen med Adaktusson erkände Mona Sahlin spridningen av judehat i området. Men Sahlin kontrade med att Israel också hade begått oförrätter.

I artikeln kommer jag att sannolikgöra att sekulära ideologier och social vetenskap med hjälp av begreppet oförrätter förnekar den del av dagens judefientlighet som inte går att förknippa med nationalsocialism förknippade strömningar. Kommer också att visa hur detta hänger samman med en tidigare inte särskilt uppmärksammad form av antisemitism, upplysningsantisemitismen.

Läs mer

”är judar”

[Ändrat rubriken]
[Lagt till Anne Bayefskys tal vid FN, Sept. 8, 2014]

Den akademiska och också allmänt accepterade definition av judefientlighet och antisemitism är fientlighet mot judar därför att de är judar. Artikeln granskar det besvärligaste ledet i den här definitionen, det led som ständigt tycks vara svårt att förstå men som frågan ändå i alla tider tycks kretsa kring: är judar.

Är det t ex sannolikt att vi bara kan byta ut är judar till någonting vad som helst t.ex. är skräddare och får samma effekt? Om inte, vad är det som gör denna anklagelse unik? Varifrån kommer den alls och vad ska vi dra för slutsatser av den?

Läs mer