Judiska terrorister, rabbiners påverkan och betydelsen av texttolkning

I denna artikel granskas vad som driver dagens religiösa judiska terrorister, att inte bara förstöra annans egendom utan till och med mörda oskyldiga människor. Vi ställer oss också frågan hur det är ställt med rabbiner som genom att skapa ett hatfyllt klimat sporrar ett sådant beteende. Till hjälp tar vi en refererad vänsterjournalist, Chaim Levinson, som jobbar åt den israeliska tidningen Haaretz och som har undersökt just den här saken närmare.

Med hans resultat i åtanke, funderar vi vidare, med hjälp av Rabbi Jonathan Sacks senaste bok, på vad det kan finnas för djupare orsaker till denna terrorism. Temat påbjuder också att vi inkluderar en del av Sacks tänkande om tolkningen av sakrala texter. Det visar sig att avsevärda fientligheter kan uppstå mellan människor, om denna process inte sker eftertänksamt. Likaså visar det sig att det just där också finns sekulära paralleller.

Läs mer

Skadeståndslagen ”Öga för öga tand för tand” avvärjer hämnd

Tidningen Aftonbladet, dess chefredaktör och ett antal av dess skribenter tycks vara överens om att ett kritiskt förhållningssätt till judar och judendom är något som det anses finnas ett löpande allmänintresse för. Den 17/6-2015 kom en en analytisk artikel, skriven av Wolfgang Hansson, om vad han ser som risker med en ständig upptrappning av konflikten mellan USA och Ryssland, Öga för öga, tand för tand mot Putin. Det finns flera sätt att belysa det som händer i vårt närområde och den här artikeln anser sig behöva använda en av judendomens bestämmelser om skadestånd för att göra sin poäng. Såhär skriver Hansson.

Taktiken öga för öga, tand för tand gäller numera i umgänget mellan Ryssland och USA. Nato placerar ut tanks i Baltikum. Ryssland svarar med fler kärnvapen i Sveriges närområde. I bästa fall är det bara ett spel med höga insatser. I sämsta fall förebådar det krig.

Det vi bevittnar nu är en utmärkt illustration till hur farligt det är när två parter hela tiden höjer insatserna utan att veta om de i slutändan kan kontrollera utgången av spelet.

Så här var det på kapprustningens tid. De två supermakterna försökte krossa varandra genom att ständigt skaffa sig fler, tyngre och mer dödliga vapen. Rustningsspiralen tog slut först sedan den knäckt Sovjetunionens ekonomi.

Läs mer

Hur antisemitism skylls på judars oförrätter, ett upplysningsantisemitiskt perspektiv

Uppdaterat 141225: Om Jesus som påstått boende i Palestina.


Den 9/10-2014 sände SvT Debatt med bl a Mona Sahlin (S), regeringens nationella samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, Lars Adaktusson (KD-EU), Ilya Meyer om erkännandet av en Palestinsk stat. I ordväxlingen med Adaktusson erkände Mona Sahlin spridningen av judehat i området. Men Sahlin kontrade med att Israel också hade begått oförrätter.

I artikeln kommer jag att sannolikgöra att sekulära ideologier och social vetenskap med hjälp av begreppet oförrätter förnekar den del av dagens judefientlighet som inte går att förknippa med nationalsocialism förknippade strömningar. Kommer också att visa hur detta hänger samman med en tidigare inte särskilt uppmärksammad form av antisemitism, upplysningsantisemitismen.

Läs mer

Ödesdigra konsekvenser av en felöversättning av Rom 10:4

Några av mina läsare är kristna. Själv är jag jude. Det som förenar oss här är avståndstagandet från mellanmänsklig förföljelse. För att förstå fenomenet måste vi förstå förföljelsens mekanismer, det urgamla behovet av syndabocken som syftar att till skapa intern enighet, intern gemenskap och intern mening inom gruppen.

Från dagens historiska utblick kan kristna och judar idag gemensamt konstatera att judar sedan kyrkans tillblivelse som institution för ca 1700 år sedan, mycket konkret har ”vänt andra kinden till” men trots det blivit anklagade för att predika inställningen ”öga för öga, tand för tand”. Denna uppenbart irrationella logik tycks mig påfallande men är ändå helt ouppmärksammad.

Historien visar också att judendomens och judars största kritiker, oavsett övertygelse, de facto har blivit de själva säger sig avsky mest, ”öga för öga, tand för tand”. De har själva blivit sin egen bild av den påstådde fasansfulle juden dvs. de har blivit sin vrångbild.

I ett rundbrev tar Göran Larsson, Judisk-kristna relationer, upp en aspekt av hur det har kunnat gå så fel.  Läs mer