Bevara oss för humanistisk evidensbaserad politik!

Idag (2/6-2015) kom jag att läsa en ledare i Svenska Dagbladet kallad ”De designar ditt röstbeteende”. Den handlar om en uppfinning kallad evidensbaserad politik. Efter att ha läst artikeln började jag fundera över vilken sorts ideologi som kommit fram till dessa idéer. Lite googlande visade att mina misstankar var befogade: ideologin, Framstegshumanism, sägs vara ”en blandning av modern humanism, human-etik och transhumanism”, vad allt detta nu det betyder. Den säger sig ”dela idéer från (sic!) ekologism, piratideologi samt socialism, liberalism och kapitalism”. Oj!

Vi talar om Humanistiska partiet i Uppsala. Eftersom humanister ett bra tag har velat göra sig relevanta i både samhällsdebatt och i politik, behöver vi nog också börja granska deras budskap på lite större allvar. I denna artikel begränsar jag mig till det påstådda evidensbaserandet.

Läs mer

TV4 tar bort avsnitt, exempel på moralstyrning

Länk: TV4 tar bort Israel-avsnitt

I min förra bloggartikel, Yttrandefrihet, respekt och moral – en enkel pendelrörelsemodell, beskrev jag hur yttrandefrihet, syftande till individualisering och därmed separation, liksom moral, syftande till sammanhållning genom begränsning, båda i slutänden leder till våldsspiraler. För att förhindra varandra att spåra ur pågår en ständig pendelrörelse som bildar en åsiktskorridor. I den artikeln presenterade jag dock inga exempel – de är ju så många. Men igår träffade jag på följande, som också råkar beröra massförtal av judar. Läs mer

Varför politiskt bistånd till palestinaaraberna skadar mer än gör nytta

Syftet med artikeln är att förklara fenomenet politiskt bistånd i sammanhanget av svårigheterna att komma till en fredsuppgörelse mellan Israel och de palestinska arabernas faktiska två ledarskap. Den svenska politiken och debatten fokuserar helt och hållet på Israel som den som inte vill göra nödvändiga eftergifter för att ett fredsavtal ska kunna undertecknas. Vad tycks förbises är att ett felaktigt utformat politisk bistånd, trots givarens vilja om det motsatta, aktivt kan förhindra en utveckling mot det givaren önskar sig. Artikeln visar att en sådan situation de facto har uppstått genom Sveriges och EU:s bistånd till de palestinska regimerna. Läs mer