Skolhaveriet, ett haveri inom akademia, politik och i väljarkåren

Systemhaveriet inom vårt utbildningsväsende, ett haveri som fortfarande pågår och förvärras, bör ses i ljuset av Sveriges påverkan av rasbiologisk skenvetskap och paret Myrdals m fl rasbiologiska villfarelser. Debatten förs fortfarande som om den svenske väljaren ännu inte begripit hur allvarliga de demokratiska implikationerna av detta haveri är.

Läs mer